Практически семинар - Секция КСС

Практическият семинар "Конструиране на армировката по Еврокод с помоща на софтуерен продукт Design Expert" ще се проведе на 01.03.2013 год. /петък/ от 11 ч до 14 ч в заседателната зала на Строителния факултет на УАСГ / ІІІ етаж - нова сграда/.

лектор инж. Неделчо Ганчовски

Семинарът е безплатен

Copyright 2006 KIIP - Blagoevgrad