Становище на РР за Клуб на проектанта

4.1. Становището на РР на КИИП РК - Благоевград е на този етап да не се създава Клуб на проектанта в гр.Благоевград
Решението е взето при явно гласуване : “ за ...

повече

ОС на КИИП РК-Благоевград


ПРОТОКОЛ № 98

Общо събрание на КИИП РК-Благоевград
15.02.2013 год. (петък) , 1300 часа
в Червената зала на Американски университет в България ( ІV-ти етаж ...

повече

Решения на ОС на КИИП - 30-31.03.2013 г.

РЕШЕНИЯ
ПРИЕТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КИИП
проведено на 30 и 31 март 2013 г.
В “Аула Максима” – УАСГ
1. ОС на КИИП приема да се включи в т. Разни на ...

повече

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Пайплайф България ЕООД КИИП Благоевград, секция Водно Строителство

Имат удоволствието да Ви поканят на
25 април 2013, четвъртък на представяне
:
„Алтернативни материали в инфраструктурната канализация”повече

Практически семинар - Секция КСС

Практическият семинар "Конструиране на армировката по Еврокод с помоща на софтуерен продукт Design Expert" ще се проведе на 01.03.2013 год. /петък/ от 11 ч до 14 ч в ...

повече

Copyright 2006 KIIP - Blagoevgrad