Членове с пълна проектанска правоспособност

07 650 | Александър Божидаров Иванов
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073 / 88 66 13, GSM 0886 417 199 , ivan65@abv.bg

07 632 | Ангелина Атанасова Корчева
Пълна проектанска правоспособност
Сандански, тел.0746 / 2 48 46

07 634 | Аспарух Евгениев Икономов
Пълна проектанска правоспособност
Петрич, тел. 0745 / 2 45 15, GSM 0887 314 598

05 662 | Божурка Николова Петрова
Пълна проектанска правоспособност
Бл-гр, тел.073/ 83 12 17, GSM 0886 826 501, petrova_bojurka@abv.bg

06 846 | Валентина Илиева Маркова
Пълна проектанска правоспособност
Сандански, GSM 0887 563 625, valentina.markova@gmail.com

06 867 | Ваня Димитрова Янчовичина
Пълна проектанска правоспособност
Банско, тел. 07443/ 25-28 дом., GSM 0886 841 917

05 666 | Величка Владимирова Димкова-Христова
Пълна проектанска правоспособност
Бл-гр, GSM 0889514606

05 601 | Весела Любенова Николова
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073/ 88 64 53, GSM 0889 672 504, nikolovi79@dbv.bg

05 596 | Веселина Крумова Георгиева
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел.073 / 83 00 25, GSM 0886 521 942 , astra.v@abv.bg

05 597 | Гергана Стефанова Сирлещова
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград,Д,тел. 073 /83 58 14, GSM 0898 445 031

05 667 | Евелина Димитрова Дюлгерова
Пълна проектанска правоспособност
Бл-гр, тел. 073/83 39 18, GSM 0889 514 919

05 665 | Евтимка Иванова Попова
Пълна проектанска правоспособност
Бл-гр, тел. 073 /88 98 60, GSM 0886 440 976 , evtimka@abv.bg

06 845 | Екатерина Николова Кабзималова
Пълна проектанска правоспособност
Сандански, тел.0746/ 2-20-78, GSM 0887 240 031, kabzimalova@abv.bg

06 848 | Елена Иванова Йовова
Пълна проектанска правоспособност
Петрич, тел. 0745 / 2 34 92, GSM 0887 880 078

07 676 | Елена Петрова Димкова
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, GSM 0889 513 227, elenadimkova@abv.bg

05 598 | Елисавета Сашова Николова
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073 /83 05 09, GSM 0898 413 393

06 865 | Емилия Миткова Терзиева
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел.073 / 2 74 18 , GSM 0899 839 318 , terzieva1@abv.bg

06 820 | Жени Спасова Китанова
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, сл.т. 073 / 88 53 09, kitanova_jeni@abv.bg

05 669 | Ивайло Андонов Тодоров
Пълна проектанска правоспособност
Бл-гр, тел. 073 / 88 79 71, GSM 0899 180 711 , todorovivo@abv.bg

05 599 | Иван Андонов Николов
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073 /83 05 09, GSM 0898 413 918

06 819 | Исталиана Мирчова Стоилкова
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073/89 83 34, GSM 0885 257 322

07 664 | Кирил Иванов Гоцев
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073 / 87 11 72, GSM 0899 449 023 , hydrovat@abv.bg

06 849 | Костадин Александров Бузов
Пълна проектанска правоспособност
Сандански, тел.0746 / 2 26 22, GSM 048 842 221

05 668 | Кремена Кирилова Милева
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073/ 88 42 57, GSM 0887 547 380 , kr_mileva@abv.bg

06 818 | Лилия Георгиева Партенова-Алексова
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073 / 83 00 28 , GSM 0887 238 836

06 843 | Любен Димитров Сарандев
Пълна проектанска правоспособност
Гоце Делчев, тел. 0751/ 2-09-90;GSM 0888 286 241

06 844 | Магдалена Андонова Горчова
Пълна проектанска правоспособност
Сандански, тел.0746/ 3 18 37,GSM 0889 595 453

05 640 | Мая Стойчева Николова
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, GSM 0899743785

05 636 | Мила Здравкова Паунска
Пълна проектанска правоспособност
Кюстендил, тел 078 / 2 48 48, GSM 0897 733 838

07 652 | Николай Георгиев Попов
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073 / 88 98 60 , GSM 0888 771 914

07 633 | Павлина Илиева Цонева
Пълна проектанска правоспособност
Сандански, тел.0746 / 2 5838, GSM 0899 940 252

05 602 | Петър Иванов Тунев
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, 073 / 88 41 82 , GSM 0898633667, volta_2001@abv.bg

05 641 | Пламен Иванов Радев
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073/ 83 59 62, GSM 0888803487, tehno_pir@abv.bg

05 635 | Радка Филипова Стойчева
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград, тел 073 / 87 09 85, GSM 0877 316 695 raian@abv.bg

06 818 | Снежанка Григорова Перчеклийска
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград , тел. 073/ 87 04 40, GSM 0899 117 014 , snejanka_p@abv.bg

012 258 | Димитър Петров Ганджов
Пълна проектанска правоспособност
Благоевград /София, GSM 0898 479 387 , gandjov@yahoo.com

Членове с ограничена проектанска правоспособност

14 041 | Веселин Георгиев Младенов
Ограничена проектанска правоспособност
пожарна безопасност Сандански, 0746 / 30 442, 0879 688 342 , ves_mlad@abv.bg

07 672 | Галина Миланова Терзиева
Ограничена проектанска правоспособност
Петрич, тел. 0745 / 2 51 95, GSM 0887 249 715 , galq35@abv.bg

14 019 | Евгени Кирилов Терзиев
Ограничена проектанска правоспособност
Благоевград, GSM 0886 330 300, terzieva1@abv.bg

12 245 | Елена Маринова Цветкова
Ограничена проектанска правоспособност
Благоевград , GSM 0887 358 475 , a_tsvetkov@abv.bg

14 036 | Костадин Методиев Цеков
Ограничена проектанска правоспособност
2850, Петрич, GSM 0878 277 677, kostadin.tsekov@mail.bg

14 042 | Марин Борисов Прешелков
Ограничена проектанска правоспособност
пожарна безопасност Разлог, 0747 / 80 840, GSM 0885 907 899, bim2011@abv.bg

14 020 | Михаил Борков Тодоров
Ограничена проектанска правоспособност
Благоевград, GSM 0887 97 99 77, mishyz@abv.bg

14 026 | Сашка Захариева Донева
Ограничена проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073/83 15 67, GSM 0888 555 752, sachka_d@yahoo.com

12 244 | Христо Георгиев Милев
Ограничена проектанска правоспособност
Благоевград, тел. 073/ 88 16 10 ; GSM 0878 787 133 , hmilev@gmail.com

07 657 | Ахмед Юсуфов Илански
Ограничена проектанска правоспособност
Якоруда , тел. 07442 / 28 07, GSM 0888 181 806

012 252 | Георги Христев Милев
Ограничена проектанска правоспособност
Благоевград , GSM 0886 839 115,

12 235 | Иван Костадинов Бузов
Ограничена проектанска правоспособност
Сандански , тел. 0746 / 2 26 22 , GSM 0885 826 565, ivanbuzov@gmail.com

06 835 | Лазар Иванов Банков
Ограничена проектанска правоспособност
Белица , тел. 07444 / 31 53 , GSM 0878 525 300 , st_reka_ood@abv.bg

012 205 | Николай Георгиев Михайлов
Ограничена проектанска правоспособност
Гоце Делчев , тел.0751 / 2 48 92 , GSM 0899 943 134

012 250 | Сайфие Осман Шарк
Ограничена проектанска правоспособност
Якоруда, GSM 0889 533 550 , SAYFIE@abv.bg

Членове

06 870 | Георги Борисов Делев
Член на камарата
Благоевград, GSM 0898 322 632q georgi.delev49@abv.bg

07 654 | Марина Петрова Сапаревска
Член на камарата
Благоевград, тел. 073 / 2 19 47, GSM 0885 840 040

06 847 | Огнян Георгиев Деведжиев
Член на камарата
Петрич, тел. 0745/ 2 51 81, GSM 0889 999 300

012 253 | Христо Николов Дюлгеров
Член на камарата
Благоевград , GSM 0887 752 106, hidrohea@abv.bg

Copyright 2006 KIIP - Blagoevgrad